Förskoledidaktiskt nätverk

01 mars 2017 15:45 – 18:00 Lokal meddelas senare

Förskoledidaktiskt nätverk

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning
Ann Quennerstedt, professor i pedagogik, föreläser om vad det kan tänkas innebära för förskolans personal att ha barnrättskompetens. Föreläsningen ifrågasätter idén om att det räcker med generell kunskap om Konventionen om barnets rättigheter. Istället utvecklas tanken om att en professionell barnrättskompetens behöver bygga på bredare kunskaper om mänskliga rättigheter och att förskolepersonalens barnrättskompetens inkluderar de tre delarna Respektera, Vakta och Utbilda.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll och egna erfarenheter i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 21 februari 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid ev. frågor kontakta
Urban Haglind
Samordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

 

Lägg till i din kalender