Hållbara produkter & produktionsmetoder/-system

26 september 2017 13:15 – 17:00 Hörsal T, Teknikhuset, Örebro universitet

Uddeholms AB och Maskinteknik vid Örebro universitet inbjuder härmed till ett seminarium om Hållbarhet – hållbara produkter/kunderbjudanden & produktionsmetoder/-system.

Agenda

13.15-15.00

Hållbarhet, det naturliga kretsloppet, livscykelanalys, verktyg/koncept förframtagning avhållbara produkter genom hållbara produktionsmetoder i hållbara system samt konkreta exempel på hållbar produkt-/produktions-/affärsutveckling

Nader Asnafi, Professor i Maskinteknik vid Örebro universitet

15.15-16.30

Hållbarhet i produkter & produktion på Uddeholms AB

Tekn.Dr. Johnny Sjöström, VD för Uddeholms AB

16.30-17.00 Frågor och diskussion
17.00 Avslutning

Studenter i kursen Produktionsteknik och lean (MT120G) deltar utan anmälan.

Seminariet är också öppet (och kostnadsfritt) för andra studenter på Örebro Universitet och medarbetare på/i Örebro universitet/samverkande företag och organisationer. Antalet platser är dock begränsat. Först till kvarn… Anmäl dig senast den 20 september 2017 via e-post till This is an email address.

Varmt välkomna!
Nader Asnafi
Professor i Maskinteknik
Örebro Universitet

Hållbarhet 26sept 2017.pdf

Lägg till i din kalender