Jubileumskonferens Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning

20 september 2017 08:30 – 16:00 Konsertsalen, Musikhögskolan, Örebro universitet

Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet fyller 25 år! Vi firar genom att anordna en Jubileumskonferens den 20 september.

Program

Konferencier: Carolina Saf, universitetsadjunkt vid Örebro universitet

Kl. 08.30

Förmiddagskaffe

Kl. 09:00 Välkomsthälsning
Rigmor Argren, enhetschef för Juridicum vid Örebro universitet
Kl. 09:15 Johan Schnürer, rektor och professor vid Örebro universitet
Kl. 09:30 Rättsvetenskapliga programmet i dag
Annina H. Persson, prodekan och professor vid Örebro universitet
Kl. 09:40 Rättsvetenskapliga programmet i framtiden
Laura Ervo, professor, särskilt meriterad lärare och ordförande för utbildningskollegiet vid Örebro universitet
Kl. 10:00 Pedagogik i ljuset av rättsvetarens roll i samhället
Vladimir Bastidas Venegas, docent vid Uppsala universitet
Kl. 10:15 Kaffepaus
Kl. 10:35 Idealism i en utmanande tid

Märta Johansson, docent vid Örebro universitet

Kl. 10:55 Om rättsvetarprogrammets bakgrund – något om idéer och överväganden
Roland Haglund, f.d. prefekt och universitetslektor vid Örebro universitet
Kl. 11:15

Juridik, bistånd och konflikthantering – jobbmöjligheter
Richard Sannerholm, PhD, Expertgruppen för biståndsanalys

Kl. 11:35 Rättsvetenskapliga programmet: the importance of internationalization and personal experience
Senem Eken, universitetsadjunkt vid Örebro universitet
Kl. 12:00 Lunch
  Presentationer av forskningsprojekt
Kl. 13:20

Rethinking EU VAT for P2P distribution
Cristina Trenta, docent, programansvarig rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning, ansvarig på internationalisering på Juridicum vid Örebro universitet och member, VAT Expert Group, European Commission DG Taxation and Customs Union, Brussels, Belgium

Kl. 13:40

Judicial dissent in European constitutional courts: A comparative and legal perspective
Katalin Kelemen, universitetslektor vid Örebro universitet

Kl. 14:00 Kvinnors rättigheter i regionala system för mänskliga rättigheter

Maria Sjöholm, universitetslektor vid Örebro universitet

Kl. 14:20 Kaffepaus
Kl. 14:40

Rättsvetenskapsprogrammets alumner
Alida Malm, Am Juristbyrå
Mona Samadi, universitetslektor vid Stockholms universitet
Sara Carlbom, Migrationsverket

Kl. 15:10

The Legal Science Program with an International Approach: Legal education in the light of the vision and strategies on internationalization at Örebro University
Cristina Trenta, docent, programansvarig rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning, ansvarig på internationalisering på Juridicum vid Örebro universitet och VAT Expert Group, European Commission DG Taxation and Customs Union, Brussels, Belgium

 
Kl. 15:30 Avslutningsord

Laura Ervo, professor, särskilt meriterad lärare och ordförande för utbildningskollegiet vid Örebro universitet

Anmälan

Vänligen bekräfta ditt deltagande före den 15 september 2017, skicka e-post till
This is an email address och skriv ‘Jubileum’ i ämnesraden i din anmälan.

Varmt välkomna till Örebro universitet
Program för Jubileumskonferensen den 20 september 2017.pdf

Lägg till i din kalender