Matematikdidaktiskt nätverk

08 mars 2017 14:45 – 17:00 Lokal meddelas senare

Illustration matematik

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare och skolledare i grundskolan, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och didaktisk diskussion.

Vi inleder med kaffe och registrering kl. 14:45, föreläsningen börjar kl. 15:15.

Program

Föreläsning
Anna Teledahl, lektor vid Högskolan i Dalarna, föreläser om hur man kan se på det elever skriver när de arbetar med matematik i skolan. Elevers skriftliga redovisningar av exempelvis problemlösningsuppgifter används ofta som underlag för bedömningar av elevers kunskap, inte minst i samband med nationella prov. Finns det några problem med att lita så mycket på sambandet mellan det elever skriver och det de kan och hur skulle vi i så fall kunna komma tillrätta med det? Anna har studerat elever i årskurs 3-6.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 1 mars 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Urban Haglind
Samordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender