Matematikdidaktiskt nätverk

22 mars 2017 14:45 – 17:00 Lokal meddelas ca en vecka innan nätverksträffen

RUC matematik

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare och skolledare i grundskolans senare år och gymnasieskolan, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och didaktisk diskussion.

Vi inleder med kaffe och registrering, föreläsningen börjar kl. 15:15.

Program

Föreläsning
Maike SchindlerMaike Schindler, lektor vid Örebro universitet, föreläser om Matematisk begåvning ­– Hur kan den se ut och hur kan vi utmana begåvade elever?
Det är skolans uppdrag att anpassa undervisningen så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar. Såväl forskning som undervisning har i det sammanhanget ofta fokuserat elever i svårigheter. Under det här föredraget ska vi istället fokusera på elever som behöver särskilda utmaningar! Vi kommer att diskutera frågor som: Vad är matematikbegåvning? Finns det skillnader mellan högpresterande och begåvade elever? Hur kan man utmana dessa elever? Föreläsningen utgår från erfarenheter av ett forskningsprojekt med elever i gymnasieskolan.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 15 mars 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Urban Haglind
Samordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender