Matematikdidaktiskt nätverk

23 november 2017 14:45 – 17:00 Lokal meddelas senare.

Elever framför skrivtavla med mattetal.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare och skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och didaktisk diskussion. Vi tror innehållet är intressant såväl för dig som arbetar i grundskolan som i gymnasieskolan.

Program

Porträtt Samuel SollermanMatematiken och matematikresultaten i PISA och TIMSS
Sverige har en lång tradition av deltagande i internationella storskaliga mätningar i matematik. De första genomfördes i början av 1960-talet. När resultaten från dessa mätningar presenteras tar diskussionerna om den svenska skolan fart. Resultaten används som argument för olika ståndpunkter av bland annat forskare, politiker och journalister, men vad är det dessa storskaliga mätningar mäter och hur relevanta är resultaten i en svensk kontext? Under passet presenteras och diskuteras resultat- och resultatutveckling men även mätningarnas innehåll, form och relevans.

Nätverksträffen leds av Samuel Sollerman, Stockholms universitet som ingår i forskningsgruppen "Bedömning av kunskap och kompetens" (PRIM-gruppen), är doktorand i matematikämnets didaktik med inriktning mot bedömning, är projektansvarig för matematiken i PISA-undersökningen och TIMSS-undersökningen i Sverige.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 16 november 2017.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender