Musikdidaktiskt nätverk

18 maj 2017 15:30 – 17:00 Lokal meddelas ca en vecka innan nätverksträffen.

Händer spelar piano

RUC - Regionalt utvecklingscentrum startar upp ännu ett didaktiskt nätverk. Nätverket vänder sig till musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden. Syftet är att skapa kontakter och dela kunskaper och erfarenheter. Lärarutbildare och forskare presenterar aktuell och relevant forskning och lärare och skolledare delar med sig av erfarenheter, utvecklingsprojekt osv.

Välkommen till en första nätverksträff, innehållande föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion.

Program

Föreläsning
Sam de Bois, forskarassistent vid Musikhögskolan i Örebro, presenterar ett spännande forskningsområde: Musik, medier och digitalisering. Digital distribution av musik har möjliggjort en ny era med stora förändringar för människors musikkonsumtion. Oöverskådliga mängder musik kan lagras och strömmas från det digitala nätet via fickdatorer s.k. smarta telefoner. Hur ska då individen förmå att hantera sin konsumtion vad gäller exempelvis val av musik? På vilka sätt påverkar detta musikämnet i skolan?

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 11 maj 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid ev. frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender