Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

25 april 2017 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ca en vecka innan nätverksträffen.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig till ännu en nätverksträff, även denna gång med föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion.

Program

Föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion
Jörgen Stenlund, universitetsadjunkt vid Örebro universitet och licentiand vid Linköpings universitet, föreläser om Visualiseringar i undervisning – ett sätt att sänka trösklar till förståelse?

Tröskelbegrepp är begrepp som kan vara svåra att tillägna sig men som är avgörande för att nå fördjupad förståelse inom många olika ämnesområden. Det finns forskning som hävdar detta, bl.a. inom naturvetenskapernas didaktik. En forskargrupp vid Linköpings universitet bedriver för närvarande ett projekt som syftar till att undersöka om det går att underlätta lärande av tröskelbegrepp genom att göra dem greppbara via visualiseringar med evolutionsteorin som ämnesmässig bas. Nätverksträffen kommer att ägnas åt information om denna forskning men möjlighet kommer också att ges till samtal kring tillämpningar av dessa tankar även i den bredare didaktiska verksamheten i våra skolor.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 18 april 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

 

Välkommen!

Vid ev. frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender