Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

18 oktober 2017 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen.

Kvinnlig lärare framför tavla undervisar studenter.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff, denna gång med föreläsning om ett hållbarhetsprojekt och diskussioner kring detta.

Program

Föreläsning och didaktisk diskussion

Lärarlaget för restaurang- och livsmedelsprogrammet på Virginska gymnasiet arbetar med att utveckla programmet så att det tydligt ska bygga på en grund av miljö- och hållbarhetsfrågor. Sedan hösten 2016 har det gjorts i form av en forskningscirkel, vilket innebär att man använder ett forskningsliknande arbetssätt för att utveckla ny kunskap i gruppen. Man läser och diskuterar texter om mat och miljö och hållbar utveckling och utifrån detta utvecklar man förslag på förändringar i utbildningen för att öka miljö- och hållbarhetsfokus samt utformar didaktiska övningar. Arbetet har fokus på:

  1. att jobba med hållbara inköp
  2. pedagogisk utveckling kring undervisningen så att miljö, klimat och hållbarhet blir fundament och
  3. att driva olika typer av projekt kring miljö-, klimat och hållbarhetsfrågor på skolan.

Johanna BjörklundEn forskare, Johanna Björklund, docent vid Örebro universitet fungerar som processledare och en viktig del för att nå resultat är ett strukturerat arbetssätt, samt genomgående analys och reflexion av effekter av det man gör.

Under nätverksträffen berättar lärarna om arbetet och vi diskuterar möjligheter och svårigheter med att driva program- och skolutvecklingsprojekt kring lärande för hållbar utveckling.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 11 oktober 2017.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor, kontakta:
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender