Nätverk: Språkdidaktiskt nätverk

16 februari 2017 15:15 – 17:00 Lokal meddelas senare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig till ännu en nätverksträff.

Program

Workshop
Denna nätverksträff har formen av en workshop och temat är bedömning av elevtexter skrivna inom svenskämnets nationella prov. Träffen blir med andra ord en möjlighet att träffa svensklärarkollegor från andra skolor, och med utgångspunkt i faktiska elevtexter diskutera både textkvalitet, kriterier och skalanvändning. Vi börjar med att kort gå igenom den bedömningsmodell som gäller och de principer som ska tillämpas. Därefter arbetar vi i tvärgrupper med praktisk bedömning av elevtexter, hämtade från ämnesproven i årskurs 9 samt kursprovet i Svenska 1 respektive.

Träffen leds av Eric Borgström som är lektor i svenska språket. Borgström forskar bland annat om hur bedömarträning och sambedömning påverkar svensklärares tolkningsgemenskap.

Anmälan

Denna nätverksträff har begränsat antal platser (20 st).
Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 9 februari 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid ev. frågor kontakta
Urban Haglind
Samordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender