Nätverk: Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

06 februari 2017 15:15 – 17:00 Lokal meddelas senare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig till ännu en nätverksträff, denna gång i form av en workshop.

Program

Workshop
Nätverksträffen utgår från en nyfiken och prestigelös diskussion kring vår undervisning. Tillsammans med ämneskollegor diskuterar vi något från din egen undervisning du inte är nöjd med, som du vill ha hjälp med att lösa. Det kan även vara något från din egen undervisning som fungerar väl som du vill delge och diskutera.

Det kan handla om en hel kurs, ett undervisningsområde, en lektion, del av lektion, en laboration, en exkursion, en gruppuppgift, ett prov, en provuppgift, en inlämningsuppgift, en fråga kring bedömning, en klassrumssituation eller händelse, ett dilemma etc.

I anmälan anger du vilket ämne och årskurs du vill diskutera. Utifrån detta underlag skapar vi mindre ämnesgrupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 30 januari 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Urban Haglind
Samordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender