Offentliga föreläsningar: Flickor i det offentliga rummet i går, idag och i morgon

08 mars 2017 18:30 – 20:00 Örebro konsthall, Olaigatan 17 B, Örebro

Anna-Karin Frih, historiker verksam vid Örebro universitet. Med anledning av Internationella kvinnodagen.

Anna-Karin Frih

Anna-Karin Frih, fotograf: Mattias Simonsson

Att vara flicka för hundra år sedan är inte samma sak som i dag. Föreställningar om vad en flicka är, flickideal samt flickors rättigheter och möjligheter att ta plats i samhället, i det offentliga rummet, är och har varit föränderliga och varierande.

Vad säger föreställningarna och idealen av flickor om vår historia och vår samtid? När, var och hur började flickors villkor uppmärksammas och i vilka sammanhang? Detta är några frågor som kommer belysas under föreläsningen.

Anna-Karin Frih har forskat om medicinska och pedagogiska föreställningar om flickor och pojkar under 1800- och 1900-talet. Frih är en av grundarna till forskarnätverket FlickForsk – Nordic Network for Girlhood Studies som samlar humanistiska och samhällsvetenskapliga flickforskare från Norden.

 

Samarr: Örebro konsthall och Örebro universitet

Lägg till i din kalender