Offentliga föreläsningar: Mänskliga rättigheter - vad ska skolan och förskolan göra?

08 november 2017 18:30 – 20:00 Hörsal L1, Långhuset

Ann Quennerstedt, professor i pedagogik vid Örebro universitet. Föreläsningen ingår i programserien "Med fokus på skolan".

Fotograf: Örebro universitet

Vi lever i en tid när händelser i omvärlden gör oss allt mer medvetna om hur viktigt det är att värna de värden och principer som bär upp vårt samhälle. Skolans och förskolans betydelse för att kommande generationer också ska få leva i fria och respektfulla samhällen är stor.

Lärarna i skolan och förskolan har getts ett omfattande uppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter. Forskning har visat hur komplicerat detta arbete är. Utbildningen ska föra över de värden som bär upp de mänskliga rättigheterna, ge barn och unga goda kunskaper om mänskliga rättigheter och respektera barn och unga som innehavare av rättigheter.

I föreläsningen presenteras några grundläggande utgångspunkter för arbete med barns och ungas mänskliga rättigheter, samt ny forskning som pekar ut tidigare ouppmärksammade aspekter i detta arbete.

Välkommen, fri entré!

Dela gärna arrangemanget till intresserade via "Dela-knappen" nedan.

Övriga offentliga föreläsningar med fokus på skolan:

Lägg till i din kalender