OBS ny lokal! Offentliga föreläsningar: Nya perspektiv på betyg och bedömning

15 februari 2017 18:30 – 20:00 Hörsal L1, Långhuset

Christian Lundahl

Christian Lundahl, fotograf: privat

Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet. Föreläsningen ingår i programserien "Med fokus på skolan".

Bedömning är ett av de effektivaste pedagogiska redskapen för att utveckla elevers lärande, förutsatt att den genomförs på rätt sätt. Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet. Genom historien har dock lärares inflytande över skolans bedömningsformer successivt blivit mindre och administrativa krav på bedömningarna har kommit att dominera.

Utifrån den senaste internationella forskningen syftar föreläsningen till att åter ge lärare, elever och föräldrar initiativ i bedömningsfrågan och erbjuda konkreta verktyg för att utveckla bedömning i klassrummet. Föreläsningen ger också en introduktion till det nya betygsystemet och de nya nationella proven.

Christian Lundahl på DN Debatt: http://www.dn.se/debatt/skolans-betygssystem-saknar-vetenskaplig-grund/

Fler offentliga föreläsningar med fokus på skolan:      

Karin Hellfeldt, lektor i kriminologi vid Örebro universitet föreläser om Mobbningens konsekvenser – vikten av socialt stöd och erkännande den 22 mars.

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet föreläser om Hjärna, gener och jävlar anamma den 4 april.

 

                                          

 

 

Lägg till i din kalender