Offentliga föreläsningar: Samarbete akademi och industri - vad kan det ge?

25 januari 2017 18:30 – 20:00 Hörsal L3, Långhuset

Göran Backlund arbetar med strategi och affärsutveckling på Saab Dynamics. Hans uppgift har varit att bygga ett samarbete mellan Saab Dynamics i Karlskoga och Örebro universitet, kring verksamheten på Alfred Nobel Science Park. I sin föreläsning berättar han om två olika resultat:

Hur blir man en bra ingenjör?
I en presentation framtagen för de nya civilingenjörsstudenterna på Örebro universitet, ställs frågan: Hur blir man en bra ingenjör? Här föreslås ett perspektiv på ingenjörens uppgift i samhället som kan utmana de vanliga föreställningarna om ingenjören som en ”tekniknörd”. Vem är ingenjören till för egentligen? Finns det ett ansvar i ingenjörsarbetet?


Tillverkningstekniskt Centrum i Karlskoga – om 3D-printing av metall
Sedan 2014 finns ett samarbete mellan näringsliv, Örebro universitet och andra offentliga aktörer genom Alfred Nobel Science Park med fokus på 3D-printing av metaller. Här finns också en teknik för att verifiera de byggda detaljerna; industriell datortomografi. Denna nya tillverkningsteknik kommer med all säkerhet att revolutionera hur vi tillverkar produkter i framtiden. Industriella tillämpningar från samarbetet presenteras under föreläsningen.

Lägg till i din kalender