OBS, ändrad lokal! Offentliga föreläsningar: Skolmåltiden som nav för lärande om hållbar utveckling

29 november 2017 18:30 – 20:00 Hörsal L3, Långhuset

Johanna Björklund, docent i miljövetenskap och programansvarig för Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet.
Föreläsningen ingår i programserien "Med fokus på skolan".

Fotograf: Örebro universitet

Många frågor kan ta sin utgångspunkt i mat. I matematiken kan eleverna lära sig att räkna portioner eller matsvinn och i biologin går det, utifrån vad som ätits under dagen, att lära sig om kretslopp eller om vår kropp. I bildämnet går det att lära sig teckna av en portion enligt tallriksmodellen som det sedan går att arbeta vidare med i idrott och i biologi. I religion går det att lära sig om olika matkulturer som kan spåras tillbaka till religioner som representeras i klassen. 

Det som är speciellt med just skolmåltiden som pedagogiskt redskap är att det går lätt att integrera lärandemål i olika ämnen. Det hjälper barnen att se helheter.

Idén om skolmatsalen som nav för lärande om hållbar utveckling har sitt ursprung i Johanna Björklunds forskning kring hållbara produktionssystem och roll som lärare. Frågor kring hållbara konsumtionsmönster är en viktig del i de kurser hon undervisar i.

Johanna har medverkat som följeforskare i Region Örebro läns projekt Hållbara måltider i Örebro län och har då kommit i kontakt med offentliga måltider och sett deras potential som drivkraft för förändring. Hon har genomfört två pilotprojekt vid Lekebergsskolan och Virginska skolan med fokus på skolmåltider i forskningscirklar. Läs mer om projektet i Lekebergsskolan: Att använda skolmåltiden som pedagogiskt redskap

Välkommen, fri entré!

Dela gärna arrangemanget till intresserade via "Dela-knappen" nedan.

Övriga offentliga föreläsningar med fokus på skolan:

Lägg till i din kalender