ORUkrim-dagen 2017

11 oktober 2017 09:00 – 17:00 Aula Nova, Novahuset, Örebro universitet

Är en årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research, och kriminologiämnet vid Örebro universitet. Syftet är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Dagen fungerar också som en mässa för kriminologistudenter och praktiker. Alla kriminologistudenter vid Örebro universitet deltar och tidigare studenter bjuds också in.

Lägg till i din kalender