Psykologer tar plats!

12 oktober 2017 09:30 – 16:00 Hörsal P2

För femton år sedan började de första psykologistudenterna på Örebro universitet. Det vill vi fira och uppmärksamma med en temadag för alumner, studenter och yrkesverksamma.

Psykologprogrammet i Örebro fyller 15 år

Dagen bjuder på fyra föreläsningar med anknytning till psykologiämnet på Örebro universitet. Temat för dagen är ”Psykologer tar plats!” och alla talare berör psykologins och psykologers viktiga roll i olika sammanhang.

För mer information: www.oru.se/psykologertarplats

Lägg till i din kalender