Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

02 maj 2017 13:00 – 16:30 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen

Människor demonstrerar framför en världskarta

RUC - Regionalt utvecklingscentrum startar upp ännu ett didaktiskt nätverk och hälsar dig välkommen till en första träff för Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk. Nätverket fokuserar på samhällsvetenskapliga ämnen i grund- och gymnasieskolan.

Nätverksträff – Historia

Denna första nätverksträff fokuserar på historieundervisning i det mångkulturella klassrummet och vänder sig i första hand till historielärare, men lärare i andra samhällsvetenskapliga ämnen är självklart också välkomna.

Program

Porträtt på Maria JohanssonFöreläsning av Maria Johansson, historiedidaktiker
Marias forskning handlar om interkulturellt lärande och berör frågor om hur historieämnet kan ge elever redskap att förstå och agera i dagens mångkulturella samhälle. I sin licentiatavhandling Historieundervisning och interkulturell kompetens (2012) analyserar hon hur interkulturell historisk kompetens som ett lärandeobjekt tolkas och implementeras i klassrummet. I fokus för forskningen står samspelet mellan elev och lärare samt olika historiska berättelser och motberättelser. Maria arbetar som gymnasielärare vid Globala gymnasiet i Stockholm och leder forskningscirklar med högstadielärare i Stockholms stad.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 24 april 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid ev. frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender