Skolledarnätverk

22 maj 2017 13:30 – 16:30 Lokal meddelas senare

Skolledare vid tavla

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som förskolechef/rektor till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning om Pedagogiskt ledarskap – en fråga om trovärdighet och tillit.

Program

Lars Svedberg föreläser om Pedagogiskt ledarskap – en fråga om trovärdighet och tillit. Under föreläsningen synas först det pedagogiska ledarskapets stamtavla, dess särart och vad det kan vara utöver bra ledarskap i största allmänhet. Sedan bjuds du som deltagare in att i ljuset av aktuell forskning konkret ta ställning till "hur-frågan", dvs. vilka handlingar kännetecknar ett pedagogiskt ledarskap. Dessa exempel kompletteras sedan med vad pedagogisk ledning kan och borde innebära i skolledarens praktik, dvs. mindre politiskt korrekt floskel och mer jädrar anamma!

Lars Svedberg är legitimerad lärare, docent i pedagogik och legitimerad psykolog. Han har betydande erfarenhet av lärarutbildning, skolledarutbildning och kompetensutveckling inom offentlig, ideell och privat sektor. Forskar om skolchefers samspel med rektorer och andra aktörer liksom tillitsfrågor inom utbildningssystemet.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 15 maj 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Urban Haglind
Samordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender