Skolledarnätverk

30 mars 2017 15:00 – 16:30 Lokal meddelas senare

Skolledare samlade runt tavla

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor till ännu en nätverksträff, innehållande inspirationsföredrag och didaktisk diskussion.

Program

Inspirationsföredrag
Rektor, lärare och elever från Mellringeskolan, Örebro kommun berättar om sina erfarenheter om att ha två lärare i varje klassrum.

Mellringeskolan 7-9 har sedan 2016 tvålärarmodell i ämnena svenska, engelska, matematik, SO och NO. Det innebär i korthet att två ämneslärare tillsammans planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet i samtliga klasser inom ovan nämnda ämnen. Båda lärarna är gemensamt ansvariga för den verksamhet som bedrivs och även för den bedömning som görs. Detta säkerställer en god kvalitet på verksamheten, en bra arbetsro, större trygghet för eleverna samt en samsyn på bedömning. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse och att skapa en bra arbetsmiljö för såväl elever som lärare.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föredragets innehåll och egna erfarenheter i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 23 mars 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Urban Haglind
Samordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender