Skolledarnätverket

28 september 2017 13:00 – 17:00 Lokal meddelas ca en vecka innan nätverksträffen.

Personer vid whiteboardtavla.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som förskolechef/rektor till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och workshop om Mångfald i kollegiet - merarbete eller möjlighet. Om lärare med olika bakgrund i förskolans/skolans praktikgemenskaper.

Program

Aina BigestansAina Bigestans, universitetslektor vid Stockholms universitet och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, föreläser om Mångfald i kollegiet - merarbete eller möjlighet. Om lärare med olika bakgrund i förskolans/skolans praktikgemenskaper.

Den ökande etniska och språkliga heterogenitet som i förskolan/skolan återfinns bland barnen/eleverna syns också genom ett ökat antal lärarstuderande med utländsk bakgrund och att det bland arbetssökande nu finns lärare som har lärarutbildning från andra länder än Sverige.

Mångfalden talar man ofta om som en resurs eller en tillgång men man glömmer ofta att en konstruktiv mångfald också kräver ett medvetet arbete kring dynamiken i förskolans/skolans praktikgemenskaper. Dessa kollektiv kan öppna sig eller sluta sig mot nykomlingar med erfarenheter och kompetenser som delvis är annorlunda än dem som medlemmarna i det mottagande kollektivet besitter.

Den här nätverksträffen kommer att ägnas åt mångfaldsfrågor i förskolans och skolans kollegium och behandla teman som: Vad är det som är nytt i en förskola/skola för en nyanställd lärare som har utbildning och erfarenheter från ett annat land än Sverige? Vilken betydelse har behärskandet av undervisningsspråket för lärare som inte har svenska som förstaspråk? Vad är det som försvårar eller underlättar för lärare med utbildning och yrkeserfarenhet från utbildningssystem utanför det svenska att fullt ut kunna bidra till förskolans/skolans verksamhet? Vad är universellt och vad är specifikt i den svenska förskolans/skolans värdegrund? Och är lärarkompetens något givet eller är det något som också skapas i arbetsmiljön?

Upplägget är baserat på föreläsningar och workshops med anknytning till forskning och teorier om mångfald, normer, yrkesspråk, verksamhetsteori och ledarskap. Syftet är att ge deltagarna tillfällen till reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor om rekrytering och arbete med mångfald i personalgruppen i anslutning till skolledaruppdraget.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 21 september 2017.
Begränsat antal deltagare. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid ev. frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender