Skolledarnätverket

20 november 2017 14:00 – 16:30 Lokal meddelas ca en vecka innan nätverksträffen.

Personer vid whiteboardtavla.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor till ännu en nätverksträff, innehållande föredrag om ett lokalt skolutvecklingsarbete och efterföljande diskussion.

Program

Skolframgång och kärleksfulla relationer
Framgången för Virginska gymnasiets idrottsprogram, från en klass på 32 elever till en gymnasieskola med ca 600 elever, skulle kunna ses som en framgångssaga. Så är det inte! Bakom framgången ligger ett målinriktat arbete med den enskilde elevens kunskaps- och idrottsutveckling samt växande som människa i fokus. Rektor, projekt- och processledare och lärare delger sina erfarenheter från detta utvecklingsarbete.

Nätverksträffen leds av Håkan Ågren, rektor med flera utvecklingsuppdrag och utbildare i den statliga rektorsutbildningen, Sandra Mattsson, projekt- och processledare med erfarenhet av att leda och utbilda i projekt och grupp- och förändringsprocesser inom idrottsrörelse, skola och näringsliv och Anna-Lena Kanto, gymnasielärare med utvecklingsuppdrag på idrottsprogrammet.

Anmälan
Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 14 november 2017. 

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid ev. frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender