Spikning: Camilla Wistrand, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

19 oktober 2017 15:00 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Camilla Wistrand, Institutionen för hälsovetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

Avhandlingens titel: "Swedish operating room nurses preventing interventions to reduce bacterial growth, surgical site infections and increase comfort in patients undergoing surgery.”

Datum för disputation: 10 november 2017, kl 09:00, Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro, M-huset.

Camilla Wistrand tillhör forskningsmiljön CPoN.

Lägg till i din kalender