Spikning: Dara Rasoal, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

11 maj 2017 13:15 Prismafoajén, våning 2 Prismahuset

Dara Rasoal, Institutionen för hälsovetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

Avhandlingens titel: "Perspectives on clinical ethics support and ethically difficult situations: Reflections and experiences."

Datum för disputation: 1 juni 2017, kl 09:00, Hörsal G, Örebro universitet.

Lägg till i din kalender