Spikning: Eva Hämberg, socialt arbete

23 maj 2017 14:30 Studentcentrum, Långhuset, Örebro universitet

Eva Hämberg, vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, spikar sin avhandling i socialt arbete.

Avhandlingens titel: "Tillsyn i teori och praktik - om statlig styrning och kontroll av socialtjänstens individ- och familjeomsorg".

Datum för disputation: 16 juni 2017, Hörsal 2, Örebro universitet. 

Lägg till i din kalender