Spikning: Eva-Lena Erixon, pedagogik

10 mars 2017 10:00 Högskolan Dalarna

Eva-Lena Erixon spikar sin avhandling i pedagogik, HumUS.

Avhandlingens titel: "Matematiklärares kompetensutveckling online - Policy, diskurs och meningsskapande"

Datum för disputation: 31 mars 2017, FÖ6, Högskolan Dalarna.

Lägg till i din kalender