Spikning: Jan Kuchálik, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

29 september 2017 11:00 Medicinska biblioteket, Campus USÖ, Örebro universitet

Jan Kuchálik spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Postoperative pain, inflammation and functional recovery after total hip arthroplasty. Prospective, randomized, clinical studies".

Opponent: Mats Enlund, docent, överläkare, Centralsjukhuset Västerås

Lägg till i din kalender