Spikning: Johanna Ledin, svenska språket

27 oktober 2017 10:00 Andra våningen, Forumhuset

Johanna Ledin, institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, spikar sin avhandling i svenska språket.

Avhandlingens titel: "Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter. En tentativ modell."

Tid för disputation: 17 november 2017. Hörsal P2, Prismahuset, Örebro universitet

Lägg till i din kalender