Spikning: Karin Kulin Olsson, rättsvetenskap

20 december 2017 09:00 Studentcentrum, Långhuset

Karin Kulin Olsson spikar sin avhandling i rättsvetenskap vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Juris doktorsexamen.

Avhandlingens titel: Arvsrätt eller rätt till arv

Opponent: jur. dr. Jane Stoll, Karlstads universitet

Lägg till i din kalender