Spikning: Ulrika Englund, handikappvetenskap

18 maj 2017 10:00 Prismafoajén, våning 2 Prismahuset

Ulrika Englund spikar sin avhandling i handikappvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper

Avhandlingens titel: "Samverkansprojekt - och sen då? - en uppföljande studie av samverkansprocessen kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa"

Disputationsdatum: 9 juni 2017 kl. 13:00 i hörsal 2, Prismahuset, Örebro Universitet

Lägg till i din kalender