Språkdidaktiskt nätverk

30 maj 2017 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ca en vecka innan nätverksträffen

Människor i samtal framför en vägg med text.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet, skolledare, lärarutbildare och forskare inom språkdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och workshop.

Program

Föreläsning: Fantasy och science fiction i klassrummet – att uppmuntra kreativitet och kritiskt tänkande
Träffen inleds med en föreläsning om vad som utmärker fantasy och science fiction som genrer och vad detta innebär för hur de kan användas i klassrummet. Vi tittar närmare på några exempel och diskuterar även mångfalds- och jämställdhetsaspekter och vilken potential det finns i fantasy och sf till att utveckla kritiska (och självkritiska) förhållningssätt. Fokus ligger på litteratur, men vi kommer också diskutera tv-serier och film.

Workshop
Vi arbetar i mindre grupper med korta exempeltexter och möjliga uppgifter kopplade till dessa.

Texterna vi diskuterar är på engelska och exemplen i föreläsningen kommer att tas från engelskundervisning i framför allt gymnasieskolan, men innehållet är i högsta grad relevant även för ämnet svenska och svenska som andraspråk på i både åk 7-9 och gymnasieskolan och i stora delar också för åk 7-9 i engelskundervisningen.

Nätverksträffen leds av Jenny Bonnevier som är lektor i engelska vid Örebro universitet och disputerade 2005 på en avhandling om feministisk science fiction. Hon har arbetat som engelsklärare i grundskolan och gymnasieskolan och som lärarutbildare vid Uppsala universitet, Södertörns högskola och Örebro universitet sedan 2001. Hon intresserar sig för bland annat för frågor om populärkultur, läsförståelse och bedömning.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 22 maj 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid ev. frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum

Lägg till i din kalender