Språkdidaktiskt nätverk

21 september 2017 15:00 – 17:00 Lokal meddelas ca en vecka innan nätverksträffen.

Människor i samtal framför en text.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet, skolledare, lärarutbildare och forskare inom språkdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, innehållande workshop.

Program

Hur bedömer vi? - Bedömningsmönster från ett individuellt och strukturellt perspektiv.
Vi tycker alla säkert att det är svårt att bedöma elevers arbeten. Det är mycket som man ska tänka på och många faktorer ska vägas in. Vad är det egentligen som väger tyngst?  Hur förblir man objektiv och vilka faktorer inverkar på en? Är vi ens medvetna om hur vi påverkas av yttre omständigheter?

I workshopen ingår en inledande praktisk övning (cirka 20-30 minuter) där medverkande anonymt får bedöma två texter (en muntlig och en skriftlig). Vi använder sedan detta material som utgångspunkt för diskussioner om variation och utmaningar i bedömning. Texterna är på engelska men innehållet är i högsta grad relevant även för ämnet svenska och svenska som andraspråk.

Materialet och bedömningsenkäterna är elektroniska och vi kommer att ha tillgång till datorsalar, men vill att du tar med egna hörlurar/snäckor då delar av materialet är muntligt (3,5mm anslutning, samma som till mobiltelefon).

Medverkande:
Mats Deutschmann är professor i engelska vid Örebro universitet och har lång erfarenhet som lärarutbildare. Hans forskning granskar bland annat hur fördomar kring språk påverkar oss samt engelskans roll som globalt maktspråk i postkoloniala skolkontexter.

Mattias Jacobsson är lektor i engelska vid Örebro universitet och har lång erfarenhet som lärarutbildare.

 

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 14 september 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid ev. frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender