Språkdidaktiskt nätverk

11 december 2017 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen.

Människor i samtal framför en tavla med text.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet, skolledare, lärarutbildare och forskare inom språkdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, denna gång på temat Språkglädje!

Program

Språkglädje – vad driver elever till att vilja?
Under nätverksträffen diskuterar vi tillsammans språkglädje. Vad är det och hur kan den väckas eller stimuleras? Några deltagare kommer kort att presentera sina erfarenheter och tankar om detta. Vi vill gärna att du tar med dig egna exempel och/eller frågor eller utmaningar du står inför som rör språkglädje till vår gemensamma diskussion.

Vi kommer att få ta del av korta presentationer av Ingrid Eisengarten, Adolfsbergskolan Örebro kommun, Pär-Yngve Andersson, Örebro universitet, Claire Hogarth, Örebro universitet, Tomas Svensson och Eric Borgström Örebro universitet. Därefter följer en gemensam diskussion.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 4 december 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender