Utställning: Hamnbytare

27 april 2017 — 01 juni 2017 Konsthallen, Musikhögskolan, Örebro universitet

Till utställningen ”Hamnbytare” har konstnären Kristina Lindberg arbetat fram en serie nya skulpturer utifrån professor Marie-Louise Danielsson-Thams forskning vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet. Utställningen ingår i projektet "Stugan och scenen" och är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Örebro universitet.

Där Kristinas praktik drivs framåt av att hitta nya frågeställningar att undersöka utifrån olika perspektiv, arbetar Marie-Louise snarare som en ”detektiv inställd på att upptäcka och avslöja” (och därmed kunna fastställa empiriska fakta). Två vitt skilda arbetsmetoder har för en kort stund förts samman och i samtalen som förts har några frågeställningar som rör bådas respektive fält belysts. Hur uppstår till exempel form ur ett biologiskt perspektiv? Varför ser en bakterie ut som den gör och kan man hitta och peka ut var i en bakteries arvsmassa dess form och utseende bestäms? Eller vad händer om man applicerar en bakteries livscykel på ett konstevent? 

I utställningen har Kristina tagit fasta på just detta och kontaminerat skulpturerna med mikroorganismer. I några av verken i trä frodas till exempel svampar redo att ätas av besökarna. Skulptur blir till svamp, som blir till mat, som till sist blir till besökare.

Kristina Lindberg är skulptör och har bland annat studerat konst vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och Konsthögskolan Valand i Göteborg. 2011 tog hon sin Masterexamen i Fine Arts vid Valand/ Göteborgs Universitet, hon har sedan dess ställt  ut på bland annat ”OpenART”/ Örebro, Galleri Pictura / Lund, Galleri 54 / Göteborg, Konsthall Charlottenborg / Köpenhamn och Örebro Konsthall. Hon finns representerad i Statens Konstråds, Gävleborg läns landstings, Göteborg Stads, Örebro Kommuns m fl konstsamlingar. 

Marie-Louise Danielsson-Tham har sedan 2006 varit professor i livsmedelshygien vid  Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, Örebro universitet. Dessförinnan var hon professor i samma ämne vid Veterinärmedicinska fakulteten, SLU, Uppsala. Målet med hennes forskning är att ta fram sådana kunskaper att nya matförgiftningar helst ska förhindras. Ett nyckelord är smittspårning. Hon har också varit programledare i TV4:s serie Rent Hus samt i SVT1 Sveriges Städmästare.

  • Vernissage torsdagen den 27 april kl 16-18. Samtal mellan Kristina Lindberg och Marie-Louise Danielsson-Tham kl 17, samtalsledare Mia Andersson från Folkrörelsernas Konstfrämjande.
  • Öppettider: mån-tors 9-19, fre 9-15.30
  • Utställningen är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Örebro universitet.
Lägg till i din kalender