Utställningar: Något fint måste hända

16 mars 2017 — 20 april 2017 Konsthallen, Musikhögskolan, Örebro universitet

En bild på en kvinna och en annan bild på en man

En utställning av konstnären Meira Ahmemulic i dialog med ekonomie dr Markus Klinton. Ingår i projektet "Stugan och scenen".

I utställningen Något fint måste hända vävs berättelsen om den serbiske författaren och limousinechaffören Vukasin Streker samman med personliga erfarenheter ur konstnären Meira Ahmemulics eget liv. Verket rör sig utifrån konstnärens intresse för språk och vilken makt, eller maktlöshet, tillgången till olika språkliga rum kan erbjuda.

Inom ramen för Stugan och scenen har Ahmemulic mött ekonomie dr. Markus Klinton, som 2014 disputerade med avhandlingen Det rationella och det normala - om lönearbetets logik, praktik och etik.  Han tar upp den svenska arbetsmarknaden som ett orättfärdigt system där kvinnor tillför en ny generation arbetare, men långsiktigt blir straffade.

Ahmemulics verk fokuserar på arbete kopplat till migration – idén om arbetet som en eventuell möjlighet till en geografisk och ekonomisk förflyttning. Men här gestaltas också de högst begränsade villkoren för personer med migrationsbakgrund att kunna välja en konstnärlig bana, i två vitt skilda samhällssystem - Sverige och USA.

Om Meira Ahmemulic: Förflyttningar, migration, klass och språk är centrala teman i hennes arbeten. I flera verk har hon arbetat med hur samhällets intolerans mot små språkliga misstag påverkar synen på människor med invandrarbakgrund. Och vad det gör med deras relation till svenska språket och Sverige. Hon har intresserat mig för första generationens arbetskraftsinvandrare och deras barn och barnbarn, andra respektive tredje generationens invandrare. Beteckningar som säger något om hur svårt det är att ”bli svensk”.

Vernissage torsdag 16 mars kl 16-18. Kl 17 samtal mellan Meira Ahmedmulic och Markus Klinton, samtalsledare Caroline Malmström, Konstfrämjandet.

Öppettider: mån-tors 9-19, fre 9-15.30.

Öppna visningar kl 17: tors 23/3 och mån 27/3.

Lägg till i din kalender