Värdegrundsnätverket

04 maj 2017 15:00 – 17:30 Lokal meddelas ca en vecka innan nätverksträffen.

Två flickor tittar mot kameran.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion. Nätverket riktar sig till alla som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt lärarutbildare och forskare som är intresserade av värdegrundsfrågor.

Program

Föreläsning
Maria Rosén, doktorand i pedagogik vid Uppsala universitet, föreläser om Ett normkritiskt förhållningssätt i förskolan och skolan. I föreläsningen ges exempel på hur normer skapas och kan ta sig uttryck i den pedagogiska vardagen. Vidare diskuteras vad ett normkritiskt förhållningssätt kan innebära, med exempel från förskola, fritidshem och skola.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan

Det är nu fullbokat till nätverksträffen.
Anmälan och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Emma Arneback och Lars Erikson

 

Vid eventuella frågor kontakta
Urban Haglind
Samordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender