Värdegrundsnätverket

17 oktober 2017 15:00 – 17:30 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen.

Närbild på barn.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion. Nätverket riktar sig till alla som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt lärarutbildare och forskare som är intresserade av värdegrundsfrågor.

Program

Föreläsning
ATT MOTVERKA RASISM I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN - Emma Arneback & Jan Jämte

Jan och EmmaFörskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Forskning visar att rasism tar sig en rad olika uttryck, på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer gör att vissa löper högre risk än andra att utsättas för kränkningar och diskriminering. Därmed motverkar rasism barns och elevers likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.

Behoven av insatser för att motverka rasism är stora. I föreläsningen beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här behandlas olika sätt att förstå och analysera rasism och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Föreläsarna redogör också för en bred palett av arbetssätt som kan användas för att motverka olika former av rasism i förskola och skola – från normkritik, interkulturell och frigörande pedagogik till kunskapsutvecklande, demokratiska och relationella arbetssätt.

Emma Arneback är lektor i pedagogik och har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskun­skap och historia. Jan Jämte är doktor i stats­vetenskap och lektor i samhällskunskap, och har en bakgrund som journalist och gymnasielärare i samhällskunskap och mediekunskap.

Didaktisk diskussion

Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 10 oktober 2017.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Emma Arneback och Lars Erikson

Vid eventuella frågor kontakta
Urban Haglind
Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 30 43

Lägg till i din kalender