Digitaliseringen och den förändrade juristrollen

18 april 2018 10:00 – 17:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Vem är morgondagens jurist, vad kan den och hur ska den utbildas? Digitaliseringen i vårt samhälle går allt snabbare och vi ser stor påverkan på juridiken. Det uppstår intressanta rättsfrågor kring hur traditionell lagstiftning ska hantera komplexa flöden där det inte är helt givet vem som till exempel levererar en tjänst, var den levereras och vad tjänsten egentligen ska klassificeras som ur juridisk synvinkel. Det innebär också att nya hjälpmedel som till exempel AI-robotar, kan underlätta juristernas vardag.

Vi vill på denna konferens lyfta frågorna ytterligare en nivå och diskutera vad digitaliseringen innebär för juristrollen. Vad ska egentligen en jurist göra i framtiden, varför då och hur utbildar man en sådan person? På konferensen kommer till exempel följande frågor att behandlas i föreläsningar och paneldebatter: Juristbranschen i förändring Automatiskt beslutsfattande Skattejuridik i förändring Digitaliseringen och rättssäkerhet Hur utbildar vi framtidens jurister och vad har en arbetsgivare för förväntningar på dem? 

Mer information och anmälan

Digitaliseringen och den förändrade juristrollen.pdf  Länk till anmälan finns i dokumentet.

Lägg till i din kalender