Disputation: Miriam von Schantz, Medie- och kommunikationsvetenskap

16 mars 2018 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Miriam von Schantz disputerar i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: The Doc, the Mock and the What? Events of Realing, Mockumentality and the Becoming-Political of the Viewing Subject.

Opponent: Malin Wahlberg, docent, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

Lägg till i din kalender