Disputation: Aili Tang, nationalekonomi

25 maj 2018 13:15 Hörsal M, Musikhögskolan

Aili Tang, disputerar i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Firm dynamics and competition in the electricity market”

Opponent: Professor Robert Lundmark, Luleå tekniska universitet

Lägg till i din kalender