Disputation: Anna Carling, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

16 november 2018 09:00 Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet

Anna Carling disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Nedsatt balans och fallrisk vid multipel skleros".

Opponent: Sverker Johansson, docent, Karolinska Institutet

Lägg till i din kalender