Disputation: Ásgeir Tryggvason, pedagogik

14 december 2018 13:15 Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet

Ásgeir Tryggvason disputerar i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktor

Avhandlingens titel: Om det politiska i samhällskunskap. Agonism, populism och didaktik.

Opponent: Professor Sara Irisdotter Aldenmyr, Högskolan Dalarna.

Lägg till i din kalender