Disputation: Cecilia Ekström, företagsekonomi

28 september 2018 13:00 Hörsal F, Forumhuset

Cecilia Ekström disputerar i Företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Avsedd examen: Ekonomie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Enabling and Coercive Control: Coexistence in the Case of Banking"

Opponent: Professor Anders Hersinger, Luleå tekniska universitet

Lägg till i din kalender