Disputation: Farzaneh Badinlou, psykologi

15 juni 2018 13:15 Hörsal L3, Långhuset, Örebro universitet

Farzaneh Badinlou disputerar i psykologi vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen.

Avhandlingens titel: "The power of action and knowledge in episodic memory for school-aged children".

Opponent: Agneta Herlitz, professor, Karolinska institutet.

Lägg till i din kalender