Disputation: Fredrik Calais, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

23 mars 2018 09:00 Hörsal C3, Campus USÖ

Fredrik Calais disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Coronary artery disease and prognosis in relation to cardiovascularrisk factors, interventional techniques and systemic atherosclerosis".

Opponent: Douwe E. Atsma, professor, Department of Cardiology, Leiden University Medical Center, The Netherlands

Lägg till i din kalender