Disputation: Hadi Banaee, Datavetenskap

20 april 2018 13:15 Hörsal T, Teknikhuset

Hadi Banaee disputerar i Datavetenskap vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik.

Avsedd examen: Filosophie Doktor

Avhandlingens titel: From Numerical Sensor Data to Semantic Representations: A Data-driven Approach for Generating Linguistic Descriptions

Opponent: Professor Antonio Chella, Palermo University

Lägg till i din kalender