Disputation Jeanette Andersson, rättsvetenskap

04 oktober 2018 10:00 Hörsal M, Musikhögskolan, Örebro universitet

Jeanette Andersson disputerar i rättsvetenskap vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Juris doktorsexamen

Avhandlingens titel:  "Omsorgsplikt och god sed i avtal om shipmanagement."

Opponent: Ann-Sofi Henrikson, Juris doktor, Umeå universitet

Lägg till i din kalender