Disputation: John-Peter Ganda Mall, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

08 juni 2018 13:00 Hörsal C3, Campus USÖ

John-Peter Ganda Mall disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Non-digestible Polysaccharides and Intestinal Barrier Function - specific focus on its efficacy in elderly and patients with Crohn’s disease

Opponent: Mikael Wirén, biträdande professor, Linköpings universitet.

 

Lägg till i din kalender