Disputation: Jordan Stubleski, Kemi

16 februari 2018 09:15 Musikhögskolan Hörsal M

Jordan Stubleski disputerar i kemi vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Assessing the longitudinal trend of POP concentrations in humans using high-throughput sample preparation methods developed for low-volume samples

Opponent: Professor Jean-François Focant, University of Liège, Belgien

Lägg till i din kalender